Civitas Roscald – fra byens begyndelse, bog

kr. 25,00

(…) Arkæologien i Roskilde indledtes med Nationalmuseets undersøgelser i Domkirken i 1800-tallets 2. halvdel.  Andre kirkeundersøgelser fulgte i kølvandet. Siden kom Roskilde Museum til. Museets mangeårige leder Niels A. Christiandsen ydede i årene efter 2. Verdenskrig en middelalderarkæologisk pionerindsats ved at indsamle fund fra bylagene på et tidspunkt, hvor den slags knapt fandt bevågenhed andre steder. I løbet af 1970’erne tog museet så fat på den systematiske byarkæologiske virksomhed, som kendetegner vor tid. (…)

Redaktion Tom Christensen og Michael Andersen

Udgivet år 2000

267 sider

8 på lager

Kategori: