Civitas Roscald – fra byens begyndelse, bog

kr. 25,00

(…) Arkæologien i Roskilde indledtes med Nationalmuseets undersøgelser i Domkirken i 1800-tallets 2. halvdel.  Andre kirkeundersøgelser fulgte i kølvandet. Siden kom Roskilde Museum til. Museets mangeårige leder Niels A. Christiandsen ydede i årene efter 2. Verdenskrig en middelalderarkæologisk pionerindsats ved at indsamle fund fra bylagene på et tidspunkt, hvor den slags knapt fandt bevågenhed andre steder. I løbet af 1970’erne tog museet så fat på den systematiske byarkæologiske virksomhed, som kendetegner vor tid. (…)

Redaktion Tom Christensen og Michael Andersen

Udgivet år 2000

267 sider

10 på lager

Kategori: