Roskilde Kloster. Gods og kloster – jomfru og bønder

kr. 150,00

Lokalhistorikeren Jakob Zeuner har skrevet en ny bog ”Roskilde Kloster. Gods og kloster – jomfruer og bønder”. Bogen, som er rigt illustreret, indgår som Historisk Årbog for Roskilde Amt 2021.

Klosteret hed indtil for nogle år siden Roskilde adelige Jomfrukloster og er indstiftet 1699. Forfatteren fortæller om livet bag murene gennem morsomme og rørende beretninger. Han skildrer forandringer i klosterets smukke og historiske bygninger midt i Roskilde. Han tegner desuden et billede af klosteret som jordejer og fortæller om forholdet mellem kloster og by.

Som indledning bringes en kort beretning om Dominikanerklosteret fra 1231 og om den mindre herregård Sortebrødregård efter reformationen frem til 1699.
Det er mere end 100 år siden, der udkom et større værk om klostret.

Ikke på lager

Kategori: